امروز جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹
  • به استحضار دانشجویان عزیز میرساند ، کارت های ورود به جلسه امتحانی از روز یکشنبه ۶ خرداد در حال توزیع میباشد و مثل روال گذشته دانشجویان عزیز قبل دریافت کارت حتما باید بدهی خود را تسویه نمایند ...
  • به استحضار دانشجویان عزیز میرساند ، کارت های ورود به جلسه امتحانی از روز یکشنبه ۶ خرداد در حال توزیع میباشد و مثل روال گذشته دانشجویان عزیز قبل دریافت کارت حتما باید بدهی خود را تسویه نمایند
  • دانشجویان بدهکار شهریه توجه نمایند: با توجه به نزدیکی فصل امتحانات خواهشمند نسبت به تسویه شهریه بدهی خود حتما اقدام نمایید تا عواقب عدم چاپ کارت ورود به جلسه امتحانات گریبانگیر انها نشود. ...
  • دانشجویان بدهکار شهریه توجه نمایند: با توجه به نزدیکی فصل امتحانات خواهشمند نسبت به تسویه شهریه بدهی خود حتما اقدام نمایید تا عواقب عدم چاپ کارت ورود به جلسه امتحانات گریبانگیر انها نشود.
  • قابل توجه دانشجویان عزیز : از کلیه دانشجویان عزیز خواهشمندیم جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی از تاریخ ۸ خرداد ماه لغایت ۱۳ خرداد ماه به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایید. دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که قبل از مراجعه به امور مالی جهت تحویل کارت ورود به جلسه حتما بایستی به امور دانشجویی […] ...
  • قابل توجه دانشجویان عزیز : از کلیه دانشجویان عزیز خواهشمندیم جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی از تاریخ ۸ خرداد ماه لغایت ۱۳ خرداد ماه به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایید. دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که قبل از مراجعه به امور مالی جهت تحویل کارت ورود به جلسه حتما بایستی به امور دانشجویی […]
  • قابل توجه کلیه دانشجویان با توجه به نزیدیکی فصل امتحانات نیمسال دوم بهمن ۹۴ ، خواهشمندیم نسبت به تسویه بدهی خود هر چه سریعتر به امور مالی مراجعه نمایید ، لذا با داشتن بدهی ،کارت ورود به جلسه امتحان صادر نخواهد شد. ...
  • قابل توجه کلیه دانشجویان با توجه به نزیدیکی فصل امتحانات نیمسال دوم بهمن ۹۴ ، خواهشمندیم نسبت به تسویه بدهی خود هر چه سریعتر به امور مالی مراجعه نمایید ، لذا با داشتن بدهی ،کارت ورود به جلسه امتحان صادر نخواهد شد.


 

New Page 1