امروز جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
۱۰:۳۸:۴۸ - یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵
تقویم آموزشی

 

 

 

 

تقویم آموزشی دانشگاه عین القضات در نیم سال دوم سالتحصیلی ۹۴-۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديدگاه بسته است. 

New Page 1