امروز دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
۱۰:۳۸:۴۸ - یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵
تقویم آموزشی

 

 

 

 

 تقويـم آموزشي دانشگـاه عین القضـات در ( نیم سال اول سـالتحصيلي ۹۸-۹۷)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديدگاه بسته است. 

New Page 1